top of page

Elections 2023

Pekapeka Wetlands.jpg

Congratulations to the following members who were duly elected Trustees for
Tamatea Pōkai Whenua:

 • Houngarea Marae:

  • Elizabeth Munroe

 • Kahurānaki Marae:

  • Teiti Hapuku

 • Kairākau Marae:

  • Tuakana August

 • Kohupātiki Marae:

  • Andrea Rakete​

 • Korongatā Marae:

  • Laura Kele​

 • Mangaroa Marae:

  • Cordry Huata

 • Matahiwi Marae:

  • Papara Carroll 

 • Mataweka Marae:

  • Jenny Nelson-Smith 

 • Mihiroa Marae:

  • Gilvrey Mohi

 • Omahu Marae:

  • Renata Hakiwai

 • Pourērere Marae:

  • Robin Hape

 • Pukehou Marae:

  • Elizabeth Graham

 • Rākautātahi Marae: 

  • Brian Morris

 • Ruahāpia Marae: 

  • Pōhatu Paku

 • Rūnanga Marae: 

  • Noel Berney

 • Rongomaraeroa Marae

  • Ahuriri Houkamau​

 • Tapairu Marae: 

  • Shelley Durham

 • Taraia Marae: 

  • Kane Koko

 • Te Awhina Marae:​

  • Nathan Hanara​

 • Te Rongo ā Tahu Marae: 

  • Huria Heperi

 • Te Whatuiāpiti Marae: 

  • Erin Sandilands

 • Waimārama Marae:

  • Horiana Williams​

 • Waipatu Marae: 

  • Ngahiwi Tomoana

Documents

Result of Nominations

Our advertisement regarding the Result from Nominations.

Notice of
Te Awhina Marae

Our notice for Te Awhina Marae regarding the Elections.

Result of Elections

Our advertisement regarding the Result of Elections.

Result of
Te Awhina Marae

Our notice for Te Awhina Marae's Elections Results.

Deed of Trust

If you require more information regarding our Trusts process.

Result of
Kohupātiki Marae

Our notice for the Kohupatiki Marae Elections Results.

bottom of page