top of page

Ngā marae

Heretaunga Tamatea Settlement Trust serves 23 marae across Heretaunga and Tamatea.

Screen Shot 2021-12-13 at 2.21.23 PM.png
M_Omahu2.jpg
Houngarea_side-on.jpeg
Taraia Marae.jpeg
M_Korongata.jpg
Anchor 1
O, H, T, K

OMAHU

Ko Puketapu te maunga
Ko Ngaruroromokotuararokirangatira te awa
Ko Karu Karu te kaitiaki o te awa
Ko Tākitimu te waka
Ko Renata Kawepo te tangata
Ko Kahukuranui te whare tipuna
Ko Huikai te tekoteko
Ko Ruatapuwahine te wharekai
Ko Ngāti Hinemanu me
Ngāi Te Upokoiri ngā hapū
Ko Ōmahu te Marae 

Trustee Representative

Renata Hakiwai

HOUNGAREA

Ko Tākitimu te waka
Ko Ngāti Ngarengare, Ngāti Papatuamāro,
Ngāti Te Rehunga, Ngāti Tamaterā, Ngāti
Kotahi ngā hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa
Ko Houngarea te whare, ko Rākaihikuroa
te tekoteko
Ko Tāwirirangi te whare kai
Ko Te Pakipakitanga ā Hinetemoa te
papakainga
Tihei kei te pito!

Trustee Representative

Liz Munroe

TARAIA

Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Ngāti Hotoa te hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa
Ko Taraia te whare tipuna
Ko Kakīrawa te whare kaumātua

Trustee Representative

Kane Koko

KORONGATĀ

Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Ngāti Pōporo te hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa
Ko Nukanoa te wharenui
Ko Matariki te wharekai

Trustee Representative

Laura Kamau

Rakautatahi_03.jpg
Te Whatuiapiti_04.jpg
Mataweka_03.jpg
Pukehou Marae.jpeg
R, TW, M,P

RĀKAUTĀTAHI

Ko Ruahine te maunga
Ko Manawatū, ko Mākaretū ngā awa
Ko Ruataniwha te mānia
Ko Te Poho o Te Whātuiāpiti te whare
tipuna
Ko Ngāti Mārau, ko Ngāi Te Rangitotohu,
ko Ngāi Te Rangitekahutia ngā hapū
Ko Rākautātahi te marae

Trustee Representative

Brian Morris

TE WHATUIĀPITI

Ko Kauhehei te maunga
Ko Papanui te awa
Ko Te Whātuiāpiti te marae
Ko Tākitimu te waka
Ko Ngāi Te Whātuiāpiti me Ngāti Kahungunu ngā iwi

Trustee Representative

Erin Sandilands

MATAWEKA

Ko Ruahine te maunga
Ko Tukituki, ko Waipawa nga awa
Ko Ngāi Te Whātuiāpiti, ko Ngāi
Toroiwaho,
Ko Ngāi Te Hauapu ngā hapū
Ko Nohomaiterangi te whare tipuna
Ko Mataweka te marae

Trustee Representative

Jenny Nelson-Smith

PUKEHOU

Ko Kauhehei te maunga.
Ko Te Roto-a-Tara te waiū, ko Roto-a-Kiwa te roto.
Ko Te Wai-nui-ā-rapa te wairere, ko
Tukituki te awa.
Ko Keke Haunga te whare-tipuna,
ko Kauhehei te whare-kai.
Ko Tamaiwa te whare-kāuta,
ko Papa-aruhe te papa-kāinga.
Ko Ngāi Te Whatu-i-āpiti, Ngāi Te
Hurihanga-i-te-rangi,
Ngāi Te Rangi-te-kahutia, Ngāti Pukututu
ngā hapū.
Ko Te Whātuiāpiti te tipuna,
ko Renata Pukututu te tangata.
Ko Tākitimu te waka.
Ko Pukehou te marae
Tihei mauri ora!

Trustee Representative

Elizabeth Graham

Rongomaraeroa Marae Close Up.jpeg
Kahuranaki.jpg
M_Ruahapia.jpg
Matahiwi.jpg
R, K, R, M

RONGOMARAEROA

Ko te Awapūtahi te maunga
Ko Taurekaitai te awa
Ko Rongomaraeroa te marae
Ko Ngāti Kere te hapū
Ko Ngārangiwhakaūpoko te tangata

Trustee Representative

Ahuriri Houkamau

KAHURĀNAKI

Ko Tākitimu te waka
Ko Ngāi Te Rangikoianake te hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa
Ko Poukawa te waiū
Ko Te Hapuku te tangata

Trustee Representative

Teiti Hapuku

RUAHĀPIA

Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Ngāti Hāwea te hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa
Ko Karaitiana Takamoana te wharenui
Ko Winipere te wharekai

Trustee Representative

Pohatu Paku

MATAHIWI

Ko Tākitimu te waka
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Tukituki te awa
Ko Ngāti Hāwea, Ngāti Hinemoa,
Ngāti Kautere ngā hapū
Ko Māui Tikitiki a Taranga te tekoteko
Ko te Matau o Māui te wharenui
Ko Hina Taranga te wharekai
Ko Matahiwi te marae

Trustee Representative

Papara Carroll

Waipatu.jpg
Kohupatiki.jpg
Waimarama.jpg
Te Tapairu Marae.jpeg
W, K, W, T

WAIPATU

Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Ngāti Hori, Ngāti Hāwea, Ngāti Hinemoa ngā hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro te awa
Ko Heretaunga te whare

Trustee Representative

Ngahiwi Tomoana

KOHUPĀTIKI

Ko Kahurānaki, ko Te Matā o Rongokako ngā maunga
Ko Ngaruroromokotuararokirangatira te awa
Ko Ngāti Hori, Ngāti Hinemoa, Ngāti Toaharapaki ngā hapū
Ko Hineahuone te wharekai
Ko Tānenuiarangi te whare tipuna
Ko Kohupātiki te marae
Ko Tākitimu te waka
Ko Paora Torotoro te tangata

Trustee Representative

Andrea Rakete

WAIMĀRAMA

Ko Tākitimu te waka
Ko Te Whanganui-ā-Tara te maunga
Ko Waingōngoro rāua ko Pouhōkio ngā awa
Ko Waimārama te marae,
Ko Taupunga te whare tipuna
Ko Ngāti Kurukuru, Ngāti Whakaiti, Ngāti Hikatoa, Ngāti Urakiterangi ngā hapū
Ko Morehu Te Amohaere te wharekai
Ko Tiakitai te tangata

Trustee Representative

Horiana Williams

TE TAPAIRU

Ko Ruahine te maunga
Ko Tukituki me Waipawa ngā awa
Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Te Tapairu Pā te marae
Ko Amiria te whare kai
Ko Te Whaea O Katoa te whare karakia
Ko Ngāti Mārau me Ngāti Te Rangitotohu
ngā hapū
Ko Ngāti Kahungunu te iwi

Trustee Representative

Shelley Durham

M_Te-Awhina.jpg
M_Runanga.jpg
te_rongo_a_tahu.png
pourerere.jpg
TA, R, TRT, P

TE ĀWHINA

Ko Te Rae o Tahumata te maunga
Ko Ngaruroro te awa
Ko Te Awhina te marae
Ko Tākitimu te waka Ko Ngāti Hinemanu, Ngāi Te Upokoiri, Ngāti Mahuika, Ngāti Honomokai ngā hapū

Trustee Representative

Nathan Hanara

RŪNANGA

Ko Te Horo, ko Pukekautuku ngā maunga
Ko Rūnanga te roto
Ko Te Aroha te whare tipuna
Ko Puanani te wharekai
Ko Raniera Te Ahiko te tangata
Ko Ngāti Mahuika , Ngāti Hinemanu me Ngāi Te Ūpokoiri ngā Hapū

Trustee Representative

Noel Berney

TE RONGO A TAHU

Ko Te Rangi-Tapu-ā-Whata te maunga
Ko Whatumā te waiū
Ko Ngāi Te Kikiri o te Rangi, ko Ngāi Tahu
Mākakanui,
ko Ngāi Toro-i-waho ngā hapū.
Ko Te Rongo-a- Tahu te marae
Ko Tākitimu te waka
Ko Ngāti Kahungunu te iwi

Trustee Representative

Huria Heperi

POURĒRERE

Ko Pōnui raua ko Tukituki ngā awa
Ko Te Apiti te maunga
Ko Ngāi Te Oatua, Ngāi Tamaterā,
Ngāti Hikatoa ngā hapū
Ko Tumāpuhia te tangata
Ko Kairākau te whenua tapu
E tū Kairākau!

Trustee Representative

Robin Hape

M_Kairakau2.jpg
Mangaroa.jpg
Mihiroa Marae.jpeg
K, M, M

KAIRĀKAU

Ko Pōnui raua ko Tukituki ngā awa
Ko Te Apiti te maunga
Ko Ngāi Te Oatua, Ngāi Tamaterā, Ngāti Hikatoa ngā hapū
Ko Tumāpuhia te tangata
Ko Kairākau te whenua tapu
E tū Kairākau!

Trustee Representative

Tuakana August

MANGAROA

Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro te awa
Ko Takaparata te taniwha
Ko Kārewarewa te manga roa
Ko Hikawera tuarua te wharenui
Ko Hinetemoa te wharekai
Ko Ngāti Rāhunga I te Rangi, Ngāti Poporo, Ngāti Pahu, Ngāti Pouwharekura ngā hapū
Ko Ihaka Kāpō te Urupā

Trustee Representative

Cordry Huata

MIHIROA

Ko Tākitimu te waka
Ko Tamatea Arikinui te tangata
Ko Ngāti Mihiroa te hapū
Ko Kahurānaki te maunga
Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa
Ko Mihiroa te whare tipuna
Ko Pukepuke Tangiora te wharekai

Trustee Representative

Gilvrey Mohi

bottom of page